KABB jobber for at alle skal ha rett til å utøve sin tro og delta i kirke og kristne felleskap.
Vår historie går helt til tilbake til 1933.
I Norge finnes det over 300.000 mennesker som lever med synstap.
I tillegg kommer dysleksi og lesevansker. Mange har behov for våre tilbud og tjenester.
Slik ønsker vi det skal være i fremtiden også.
Ønsker du å gi en enkelt gave vil det være et kjærkomment tilskudd i et arbeid som aldri går ut på dato.
Din gave betyr mye mer enn du tror – for fellesskap, likestilling og trosliv.

Du kan også gi gave direkte på kontonummer 3000.16.15838.
Takk for din gave.

Powered by Cornerstone