Bli en av våre støttespillere. KABB trenger trofaste støttespillere.
Når du blir fast giver hos oss, blir du en del givertjenesten «Berørt».
Ordet berørt betyr å komme nær noe eller noen, eller å berøre noe eller noen,
som når fingertupper glir over et ark med punktskrift eller ei hånd strekkes ut for å ledsage.
Gjennom KABBs arbeid berører vi andre mennesker, gjennom fellesskap og
aktiviteter, rådgivning og handlinger, tekster og ord vi lytter til.


I «Berørt» er du med på å bære arbeidet videre, slik at våre medlemmer
og andre kan ha en trygg organisasjon å lene seg på.
Du bidrar til økt likestilling og inkludering av alle med nedsatt syn og
leseutfordringer, og til at flere kan få delta aktivt i kirke- og kristenliv – og
samtidig føle mindre ensomhet i sin funksjonshemming.
Du bestemmer selv hvor ofte og hvor mye du ønsker å gi.
Du vil motta informasjon fra «Berørt» to ganger i året via e-post eller brev.
I tillegg vil du få ulike tilbud fra KABB.
Takk for ditt engasjement.

Powered by Cornerstone